Regulament Tombolă Decembrie

Secțiunea 1.

ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1. Organizatorul campaniei „TOMBOLA LUNARA DECEMBRIE 2023” (denumită în cele ce urmează „Campania") este societatea S.C. ASKONA VISION S.R.L. (denumită în cele ce urmează „Organizatorul”), cu sediul social în POPESTI LEORDENI, jud ILFOV, STR DUMUL FERMEI, NR 105S, cu, IBAN RO14BTRLRONCRT0472609401, deschis la BANCA TRANSILVANIA, CUI: RO 40073028, J23/5247/2018 reprezentata prin Dn. Sandu Nicolae in calitate de Administrator.

1.2 Prezenta campanie publicitară este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 în scop de reclamă și publicitate pentru promovarea produselor și a serviciilor oferite de Organizator.

1.3 Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul") este finală și obligatorie pentru orice participant la campanie („Participant"). Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației în vigoare în Romania.

1.4 Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând începând cu data de 15 decembrie 2023, pe site-ul www.askona.ro și în toată rețeaua de magazine a Organizatorului de pe teritoriul României.

Secțiunea 2.

DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1 La această Campanie poate participa orice persoană fizică, cu vârsta minimă de 18 ani împliniți, sau juridică, care a efectuat o achizitie mai mare de 1 leu in perioada 15-31 decembrie 2023.

2.2 Participarea la Campanie impune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

2.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificările urmând a intra în vigoare după publicarea acestora pe site-ul www.askona.ro, precum și în toată rețeaua de magazine a Organizatorului de pe teritoriul României.

2.4 Exceptie de la participare fac bonurile fiscale din care lipsesc datele de contact.

Secțiunea 3.

PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE

3.1 Campania se desfășoară în perioada 15 - 31 decembrie 2023 în toată rețeaua de magazine a Organizatorului de pe teritoriul României - Anexa nr. 1 si in magazinul online ASKONA.RO

Secțiunea 4.

MECANISMUL CAMPANIEI

4.1 Clienții care, în perioada 15 - 31 decembrie 2023, vin în locația Organizatorului și fac orice achiziție mai mare de 1 leu, intra atomat in tragrea la sorti pentru unul din cele 3 device-uri de masaj POWER BACK

4.2 Campania are trei castigatori si trei rezerve ce se vor desemna prin extragere aleatorie, dupa incheierea inscrierilor, dar nu mai tarziu de 15.01.2024.

4.3 Participantii care au fost desemnati potentiali castigatori vor fi contactati de catre Organizator. Acestia trebuie sa prezinte dovada achizitiei, in termen de 48 de ore de la primirea notificarii, pentru a intra in etapa de prevalidare. Daca potentialul castigator nu comunica dovada achizitiei in termenul mentionat, acesta va fi invalidat si se va trece la contactarea rezervelor, in ordinea extragerii acestora. Castigatorul care a furnizat dovada achizitiei , va fi contactat prin apel telefonic, in intervalul orar 09:00 – 17:00 de 3 ori in maximum 3 zile lucratoare de la data transmiterii dovezii de achizitiei catre Organizator. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 incercari de contactare telefonica se va trece la contactarea rezervelor.

4.4 Simpla participare la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală și necondiționată de catătre orice Participant a prevederilor prezentului Regulament în ceea ce privește Campania.

Secțiunea 5.

FORȚA MAJORĂ

5.1 Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voința Organizatorului și a cărui apariție îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligațiile asumate prin acest regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forță majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situații de forță majoră, Organizatorul este împiedicat să își execute oricare din obligațiile asumate conform acestui regulament.

Secțiunea 6.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidentialitatea datelor personale ale participanților prezentei Campanii și să le utilizeze conform prezentului Regulament precum și legislației în vigoare.

6.2. Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord ca datelor lor de identificare (nume, prenume, adresa email sau nr. de telefon) să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite strict pentru transmiterea informațiilor cu privire la campanii promoționale, reduceri organizate/oferite de către Organizator, dar și pentru transmiterea online de materiale promoționale.

6.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către Organizator în conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001.

6.4. Fiecare Participant are dreptul de excludere din baza de date, transmițând o solicitare la adresa askona.romania@gmail.com sau la următoarea adresa Str Fantanica, nr 36, Corp P, în atentia Ofițerului pentru protecția datelor personale.

6.5. La cererea Participanților adresată în scris, Organizatorul se obligă în funcție de solicitare:
a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale;
b) să rectifice, actualizeze sau să șteargă datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor personale și prelucrarea acestora.
c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Contactati-ne!

Din păcate, nu vă putem ajuta să mâncați corect, să faceți exerciții fizice sau să renunțați la obișnuințele nepotrivite. Dar, vă putem ajuta să faceți primul pas spre un somn sănătos!
Askona Pipera
Hyperion Towers, BD. Pipera nr.1, Voluntari
Askona Pantelimon
Soseaua Pantelimon 286, București
Centrul de Mobila Danielli Design
Bulevardul Ghencea 154A, sector 6, Bucuresti
Home&Design Mall
Bulevardul Ghencea 126, sector 6, Bucuresti
Askona Elite
Bd. Ghencea 134, București
Centrul Maximob-Expo Mobila
Expo Mobila Bartolomeu, Soseaua Cristianului 1-3,Brasov
ASKONA CONSTANTA
Constanța Cora Bratianu, str Cumpenei 2
Askona BRĂILA
Strada Principală 4b, Vărsătura 817026
DEPOZIT
Antrefrig, Strada Fantanica 36, corp P, sector 2, Bucuresti